ტექნიკური ანალიზი – FXgroup – საბროკერო კომპანია | ფორექსი

Cetegory: ტექნიკური ანალიზი

23 May

EUR/USD-ს სავაჭრო სავალუტო ინსტრუმენტი იმყოფება დაღმავალ ტენდენციაში. “გრძელ პოზიციაზე” შესვლას განვიხილავთ მაშინ, როდესაც კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი გადაკვეთს 1.1810-იან…

22 May

EUR/USD-ს სავაჭრო სავალუტო ინსტრუმენტიიმყოფება დაღმავალ ტენდენციაში.” გრძელ პოზიციაზე შესვლას განვიხილავთ მაშინ, როდესაც კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი გადაკვეთს 1,1815-იან არეს…

21 May

EUR/USD-ს სავაჭრო სავალუტო ინსტრუმენტი იმყოფება დაღმავალ ტენდენციაში. “გრძელ პოზიციაზე” შესვლა რეკომენდირებული იქნება, როცა კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი გადაკვეთს 1,1760-იან…

18 May

EUR/USD-ს სავაჭრო სავალუტო ინსტრუმენტი იმყოფება დაღმავალ ტენდენციაში. “გრძელ პოზიციაზე” შესვლას განვიხილავთ მაშინ, როდესაც კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი გადაკვეთს 1,1815-იან…

17 May

EUR/USD-ს სავაჭრო სავალუტო ინსტრუმენტი იმყოფება აღმავალ ტენდენციაში. “მოკლე პოზიციაზე” შესვლას განვიხილავთ მაშინ, როდესაც კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი ჩამოკვეთს 1,1990-იან…

16 May

EUR/USD-ს სავაჭო სავალუტო ინსტრუმენტი იმყოფება აღმავალ ტენდენციაში. “მოკლე პოზიციაზე” შესვლას განვიხილავთ მაშინ, როდესაც კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი ჩამოკვეთს 1,1810-იან…

15 May

EUR/USD-ს სავაჭო სავალუტო ინსტრუმენტი იმყოფება დაღმავალ ტენდენციაში. “გრძელ პოზიციაზე” შესვლას განვიხილავთ მაშინ, როდესაც კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი გადაკვეთს 1.1940-იან…

14 May

EUR/USD-ს სავაჭო სავალუტო ინსტრუმენტი იმყოფება აღმავალ ტენდენციაში. “მოკლე პოზიციაზე” შესვლას განვიხილავთ მაშინ, როდესაც კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი ჩამოკვეთს 1,1950-იან…

10 May

EUR/USD-ს სავაჭო სავალუტო ინსტრუმენტი იმყოფება აღმავალ ტენდენციაში. “მოკლე პოზიციაზე” შესვლას განვიხილავთ მაშინ, როდესაც კოტირების ფასების დროითი 1 საათიანი ინტერვალური დაჯგუფების გრაფიკზე სანთელი ჩამოკვეთს 1,1850-იან…

1 2 3 9